PLASTCYCLE hadde sitt første interessentdialogmøte 27. mai 2021. EU-kommisjonen har satt et mål om resirkulering av 55% plastavfall innen 2025, noe som ser ut til å kunne by på utfordringer for plastindustrien. Til møtet inviterte vi representanter for plastindustriene til å dele sitt syn på utfordringene med hensyn til bruk av resirkulert plast i deres produkter med oss. Vi ba dem også komme med sine forslag til hvordan man kan skape et bærekraftig lukket kretsløp for plast.

I møtet introduserte NILU prosjektet PLASTCYCLE. Målet med prosjektet er å kartlegge beholdning og strømmer av plastprodukter i Norge, samt farlige kjemikalier i produktene.

Miljødirektoratet presenterte en oversikt over retningslinjer og tiltak for avfallsreduksjon og plastgjenvinning i Norge, Grønt Punkt Norge presenterte forslag til hvordan man kan øke resirkuleringen av plastemballasje, og Handelens Miljøfond ga en oversikt over materialgjenvinning av norsk plastavfall og sine forslag til videre tiltak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *